De eeuwige onrust van de millennial: zó doorbreek je de cirkel

De eeuwige onrust van een millennial

Onder de millennial-generatie vallen mensen geboren tussen 1980 en 2000. Voor deze groep van zo’n 3 miljoen Nederlanders lijkt alles mogelijk. Millennials kunnen zijn wie ze willen doen en doen wat ze willen doen. Maar de rusteloosheid die dit met zich meebrengt blokkeert vaak júist hun levensgeluk. In dit artikel vertelt Zayra Muller – coach én millennial – over het verschil tussen extrinsieke en intrinsieke motivatie, en hoe je je als millennial kunt laten leiden door de wijsheid in je hart.

De eeuwige onrust van de millennial: zó doorbreek je de cirkel
Onder ‘generatie Y’, oftewel de millennial-generatie, vallen mensen geboren tussen 1980 en 2000. Deze generatie gaat af op de sterkste motivatie die er is: groei en ontwikkeling. Er heerst een steeds sterkere behoefte aan zingeving op het werk, in relaties, in eigenlijk het hele leven. Millennials willen hun potentieel optimaal benutten en een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan de samenleving.

PIRAMIDE VAN MASLOW
Bezien vanuit de piramide van Maslow is daar ook ruimte voor. Maslow geeft aan dat elke laag van de piramide moet worden bevredigd, voordat je toekomt aan het vervullen van een hogere behoefte. In het algemeen wordt het grootste deel van Nederland in de basisbehoeften van de onderste lagen zoals onderdak, voeding, veiligheid, voortplanting etc. voorzien. Dat kan verklaren waarom je bij millennials een grote focus ziet op zingeving.

HET VERSCHIL TUSSEN WILLEN EN KUNNEN
Enerzijds moeten we dus vooral blij zijn met wat we hebben, en anderzijds vraagt deze tijd ook om te kijken naar wat je nou écht wilt. Dat klinkt best paradoxaal. Zou dat een van de redenen kunnen zijn dat het soms zo lastig voor ons millennials is? Hoe komen we er achter wat we écht willen, als we niet hebben geleerd hoe we daarachter komen? Er is ons vooral geleerd om te kijken naar wat we kunnen: aan vaardigheden en competenties. Echter is dit een andere vraag dan wat we willen. Wat wil je gaat over jouw intrinsieke motivatie en over datgeen waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Het gaat over jouw gevoel. Wat je kan, aan vaardigheden en competenties, gaat over extrinsieke motivatie en datgeen wat anderen in jou bewonderen. De ontdekking van wat wil ik kan soms ook in groot contrast staan met hetgeen dat jij goed kan.

GEVOEL VAN ONRUST
Weten wat je kan en niet weten wat je wilt zorgt vaak voor een sluimerend gevoel van onrust, ontevredenheid en leegte. Je hebt niet het idee dat je iets doet wat er écht toe doet. Je doet wat je doet wellicht om zekerheid te creëren, in de vorm van geld en comfort, zodat je de confrontatie niet hoeft aan te gaan. Een kwestie van de overlevingsknop in doe-modus zetten, op robotstand staan en gaan. Dit is de weg vanuit extrinsieke motivatie, de weg vanuit het hoofd, en is vaak gebaseerd op angst. De weg voor intrinsieke motivatie vanuit je hart is een weg waarbij een andere volgorde komt kijken. Je gaat vanuit een ander perspectief kijken naar jezelf, de ander en de wereld om je heen.

DE WEG VAN HET HOOFD VS. DE WEG VAN HET HART
De weg van het hoofd, van extrinsieke motivatie, is de weg die veel millennials hebben geleerd: je gaat van buiten naar binnen. Je beantwoordt onderstaande belangrijke vragen op de volgende volgorde:

Wie ben ik?
Wat kan ik?
Waar kan ik het vinden?
Wil ik dit eigenlijk echt?
Je vaardigheden en competenties (excentrieke motivatie) zijn hier leidend. Je kijkt naar wat er bij je past en wat er van je wordt verwacht. Naar wat je omgeving wilt en waar er vraag naar is. Maar als je niet weet wat jij diep van binnen belangrijk vindt, wat je hart wilt, dan kan dat leiden tot keuzestress en onzekerheid. Je hebt steeds het gevoel dat er iets mist, omdat je je een belangrijke stap in je oriëntatieproces overslaat of pas aan het einde overweegt. In mijn praktijk zie ik vaak dat deze volgorde voor onrust en leegte zorgt aangezien de focus meer ligt op de buitenwereld dan de binnenwereld.

DE WEG VAN HET HART
In de weg van het hart, van intrinsieke motivatie, is je binnenwereld juist het belangrijkst. De volgorde van de vragen verandert:

Wie ben ik?
Wat wil ik?
Wat kan ik?
Waar kan ik het vinden?
De vragen in deze volgorde beantwoorden creëert rust, voldoening en daardoor voor zelfvertrouwen. Maar het formuleren van wat je wilt, beginnen bij het gevoel dat er is, wordt vaak als lastig ervaren. In onze Nederlandse cultuur zijn we geneigd te focussen op wat er niet is, wat er ontbreekt. Maar door juist door te vragen wanneer het lastig is, kun je je intrinsieke verlangen helder krijgen. Dit verlangen is niet afhankelijk van wat je allemaal kan, maar van wat je wilt.

BIJ JE INTRINSIEKE MOTIVATIE KOMEN
Maar om je intrinsieke motivatie te vinden, hoef je niet uren in de spiegel te staren en ‘wat wil ik?’ te herhalen. Sterker nog, je blind staren op die vraag zal alleen maar averechts werken. Probeer in plaats daarvan consequent tijd te maken voor korte, maar geconcentreerde, reflectiemomenten. Je kunt gaan zitten met een notitieboekje, mediteren, wandelen zonder afleiding. Alles wat voor jou een gevoel van rust en stilte creëert en jou toestaat een observerende rol ten opzichte van je belevingswereld in te nemen, telt. Je kunt ook professionele hulp inschakelen, van een coach bijvoorbeeld. Een coach kan het soms net wat makkelijker maken om bij je gevoel te komen en vervolgens ook op actie over te gaan. Maar onthoud dat het uiteindelijk toch echt gaat om jouw gevoel, dat alleen jij kunt ervaren. Je onderbuikgevoel vertelt je of je in een goede flow zit, of je de juiste kant op gaat.

EEN REFLECTIEVRAAG
Vraag jezelf eens af:  Wat was er in het afgelopen jaar leidend bij jouw keuzes, je hart of je hoofd?

De formule die hoort bij de weg van het hoofd is als volgt: Jouw denken + jouw gedachten over wat buitenwereld van jou verwacht + de betekenis die jij hieraan geeft = extrinsieke motivatie = lijden.

De formule die hoort bij de weg van het hart gaat zo: Jouw gevoel + jouw weten en willen vanuit jouw binnenwereld= intrinsieke motivatie = leiden.

Mijn ervaring (en die van steeds meer millennials) is dat het niet houdbaar en al helemaal niet bevredigend is om te werken en leven vanuit extrinsieke motivatie. Probeer dus vooral te leven volgens de formule van intrinsieke motivatie. Je zult zien dat zich op den duur dan een antwoord ontvouwt op jouw levensvragen.

 

Dit artikel is geschreven door Zayra Muller stond eerder op Holistik

Menu